Treeningute maksumus hokiklubis HC Vipers

Meie klubi liikmemaksud erinevad grupiti (esmajärjekorras sõltub see treeningute sportlikust suunitlusest ja nende arvust nädalas):

  • Algajatele on loodud grupp 1A, kus treeningud toimuvad 3 korda nädalas – 85 eurot kuus
  • Edasi siirdub laps gruppi vastavalt oma vanusele. Nendes gruppides on treeningud juba sportliku suunitlusega, eesmärgiks on hokialase meisterlikkuse suurendamine, treeningud toimuvad 5 korda nädalas – 130 eurot kuus
TÄHLEPANU! Klubi kuu liikmemaksu suurus ei sõltu nende treeningute arvust, millest laps on osa võtnud.

Liikmemaksu tasumine toimub klubi poolt esitatud arve alusel. Liikmemaksu tuleb tasuda kogu hokihooaja jooksul, septembrist maini, klubi arveldusarvele mitte hiljem kui jooksva kuu 20. kuupäevaks.

Vanemal on võimalus taotleda klubi liikmemaksu soodustust või sellest mingitel põhjustel vabastamist, pöördudes otse klubi juhtkonna poole. Samuti on meie klubis paindlik maksesüsteem paljulapseliste perede jaoks. Esimene laps treenib täishinna eest, liikmemaks teise meie klubis treeniva lapse eest on 50% vastava grupi liikmemaksust, kolmas laps treenib TASUTA.

Lapsevanemal, kes tasub hokiklubi HC Vipers Tallinn esitatud arvete eest, on võimalus arvata see oma maksutatavast tulust õppetasuna maha (Tulumaksuseadus, §26). Maksusoodustust saab kasutada inimene, kes ise tasub esitatud arved (teostab pangast rahaülekande ja märgib tasumisel selgituse või viitenumbri).

(с) Copyright HC Vipers, made by Surflink